آغاز

به نام زیبای زیبایش

دوباره شروع می کنم

شرمنده ام از کوتاهی هایم و امید دارم بر لطفش تا بر من ببخشد

و باز هم همانند قبل ، بنده کوچکش را نوازش کند تا نیروی باشد برای خدمتش...

و توانی باشد برای جهادش...

و آشتی کند با دوست قدیمش ، تا باز هم همانند قبل ، در لا بلای صفحات کتابش با من سخن بگوید...

که البته او بوده که همیشه رویم را بوسیده و دعوتم کرده برای آغاز دوستی...

و دعا می کنم که خدا، هیچ گاه زمینه دوری بنده ای را از خود مهیا نکند...

که درک لذایذ نیمه شبان بر همه دور افتادگان آسان نیست...

/ 0 نظر / 21 بازدید